Home / Educativ / Carte gratuită: Centrul Studențesc Legionar Timișoara – Mărturii Pentru Istorie

Carte gratuită: Centrul Studențesc Legionar Timișoara – Mărturii Pentru Istorie

Incorect Politic
Februarie 29, 2024

Carte gratuită: Centrul Studențesc Legionar Timișoara – Mărturii Pentru Istorie

Citiți toată cartea gratuit AICI.

UN SUPRAVIEȚUITOR AL PRIGOANELOR

Între puţinii camarazi de front cari au supraviețuit prigoanelor deslănțuite contra Legiunii în perioada 1938-1944, este și autorul acestor memorii, Marin Bărbulescu.

A aparținut Centrului Studenţesc Legionar Timișoara, acelui grup de tineri dela Politehnica din acest oraș cari s’au înrolat în Mișcare de timpuriu şi au adus o contribuţie decisivă la răspândirea crezului legionar în această regiune.

Când am descins în această parte a României în 1932, Banatul nu avea decât o vagă cunoștință despre isprăvile temerare ale lui Corneliu Codreanu. Se svonea ceva, se aștepta să vină şi prin Mândrele sate bănăţene echipele de cămăși verzi, cu cântacele lor duioase, în cari se îngemânau jalea cu eroismul și nădejdea de mai bine pentru masele obidite, dar abia după prigoana din 1933-934 au căzut obloanele cari țineau lumea în întuneric și s’au revărsat, ca o binecuvântare a cerului, formaţiile de tineri legionari, până în cele mai îndepărtate cătune. In câțiva ani, 1933-937, Banatul a devenit una din cele mai puternice regiuni ale Mişcării Legionare.

Cum spune foarte bine Marin- Bărbulescu în memoriile lui, această adeziune și convertire a maselor româneşti din Banat la idealurile Mişcării nu ar fi fost posibilă fără de rezistența Centrului Studenţesc Legionar dela Timișoara. Oriunde era nevoie să se înfrunte un pericol, să se pătrundă într’un teren necunoscut, să se- elimine teama populaţiei de poliție și de jandarmi se făcea apel la grupul legionar dela Politehnică. Aceștia reprezentau rezerva dură a organizației noastre şi când apăreau studenții prin sate se schimba climatul local şi toate amenințările şi opreliștile cădeau.

După succesul alegerilor din 1937, când Mișcarea a obținut 66 de locuri de deputat, a venit înghețul carlist: dictatura, suprimarea constituţiei, disolvarea partidelor, şi apoi arestarea şi condamnarea Căpitanului. In această prigoană, studențimea legionară-dela Timişoara a intrat cu aceeaşi vigoare în luptă cu regimul, suferind grele pierderi. Etapele acestei lupte şi sacrificiile făcute sunt înfăţişate de Marin Bărbulescu în toate amănuntele ei tragice. Figuri de dragi camarazi au dispărut în floarea vieții pentru totdeauna, devorate de molohul nesăţios al unui regim scelerat, aflat în slujba inamicilor patriei.

Descărcați documentul de AICI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *