Home / Chestiunea Jidănească / Avatarul Iudaismului

Avatarul Iudaismului

Incorect Politic
Ianuarie 5, 2020

Avatarul Iudaismului

Preluat de pe IonCoja:

Avatarul iudaismului

Sintetic, e cam așa: Iacob, redenumit Israel, cică, de către Iahve/Iehova, a avut 12 băieți; opt cu cele două neveste și patru cu cele două slujnice ale nevestelor sale, fiindcă deși Moise, în DECALOG – adică în Cele 10 porunci –, mai precis, în porunca a 7-a, zice „Să nu curvești!”, Iacob a cam curvit. Din cei 12 băieți au derivat cele 12 triburi, fiecare purtând denumirea celui din care se trăgea. Zece triburi s-au pierdut în neantul Istoriei Orientului Apropiat și au rămas doar două: tribul lui Iuda și cel, mai mititel, al lui Benjamin. Tribul lui Levi, care i-a dat pe leviți, s-a dispersat în conglomeratul celor două triburi – care luase denumirea generică de iudei – pe post de instructori, de educatori, de activiști, numiți în textele biblice „învățători ai Legii“. „Legea“ era legea lui Moise, care a format cultul zis mozaic. Asta e Legea I-a.

Leviții au falsificat complet mozaismul în contrariul său, numit iudaism, care constituie Legea a II-a. Falsificarea esențială rezidă în introducerea dogmei că jidanii constituie „poporul ales“, iar ceilalți, goyimii, trebuie făcuți sclavii jidanilor și goyimii care prisosesc trebuie uciși, iar averile lor apropriate de jidani. Vechiul Testament – îndeosebi primele cinci cărți, numite Pentateuh și care reprezintă baza Talmudismului (Torah) – nu constituie decât un șir interminabil de crime, crime contra umanității din acele vremuri.

Această formă a fost denaturată și mai mult de rabinii leviți – denumiți în Evanghelii „învățători fățarnici” –, instituindu-se talmudismul, care reprezintă Legea a III-a; asta se întâmpla cam cu vreo 900 de ani înainte de Iisus Hristos. Dar Talmudul constituie și acum legea de bază a jidanilor.

Hristos a venit cu „Îndreptarea Legii“, deoarece fusese falsificată de leviți – de aceea a fost respins de toți jidanii (cu excepția celor 12 apostoli) și, ca atare, a fost răstignit.

Principial, Sinedriul – adică bordul de conducere al iudeilor – a fost pentru dialog cu Iisus, dar marea masă a jidanilor a dispus uciderea pe Cruce a lui Hristos, la schimb cu teroristul Barabas. Jidanii au fost și sunt și acum teroriști. Iisus Hristos nu a fost iudeu, chiar dacă a fost iudeean, adică din provincia Iudeea.

El se născuse lângă Marea Galileei, în secta nazarinenilor. Sintagma „Iisus din Nazaret, regele Iudeilor“ este o traducere greșită a inscripției ironice latinești, scrise de Pilat, care trebuie tradusă: „Iisus Nazarineanul, regele Iudeilor“. De fapt, însuși Iisus le spune jidanilor contemporani lui: „Eu nu sunt din neamul vostru, pentru că voi sunteți copiii tatălui minciunii!“; adică jidanii sunt copiii lui Mamona, lui Satan, strângătorul de bani, de averi! De aceea, expresia „iudeo-creștinismul“, care incumbă ideea că originea Creștinismului ar fi Iudaismul, este absolut falsă: Creștinismul – de fapt, mai precis – Ortodoxismul este diametral opus Iudaismului! În cadrul Creștinismului, Catolicismul a început să facă mari concesii Iudaismului/talmudismului – ceea ce constituie o mare trădare a Ortodoxiei și o mare breșă favorabilă talmudismului.

Talmudismul – Iudaismul – îl prezintă pe Iisus Hristos cu cele mai insultătoare cuvinte, absolut degradante pentru orice cult care se consideră „tolerant“ și respectuos față de celelalte culte. Jidanii de la noi, alde Alexandru Florian, Radu Ioanid (aceștia doi ar fi, după spusele unora, frați vitregi după mamă!), Maximilian Marco Katz, Aurel Vainer, Liviu Beliș, Michael Shafir et ejusdem farinae vor ca noi să fim, în continuare, toleranți cu ei – deși îi tolerăm de două secole! –, dar ei să fie intoleranți cu noi, fiindcă așa le dictează doctrina lor religioasă! Relația nu este, deci, echivalentă și trebuie să încetăm să mai fim toleranți: ne ajunge! Trebuie să devenim intoleranți cu intoleranții!

La anul 740, regele Bulan al (k)hazarilor a dispus, din motive politice, ca triburile pe care pe conducea să adopte Talmudismul. Hazarii erau un neam turco-mongol și, deci, sub raport genetic, nu au nici o legătură genetică, de sânge cu iudeii ziși biblici. Practic, hazarii au uzurpat cultul iudaic/talmudic.

Descendenții acestor hazari sunt jidanii-așkenazi – spre deosebire de jidanii-sefarzi, presupușii descendenți din iudeii derivați din Iuda – Iuda fiul lui Iacob, nu Iuda Iscarioteanul, cel care l-a denunțat pe Iisus, spre a fi arestat de legionarii lui Pilat Ponțiul. Dar, cum se știe, Ponțiu Pilat „s-a spălat pe mâini”, lăsându-i pe jidani să-l ucidă pe Hristos. Jidanii-așkenazi ar reprezenta – după opinia fizicianului atomist englez Arthur Koestler, el însuși jidan-așkenaz, „Al 13-lea trib. Khazarii“ [1]. Dar afirmația sa nu se susține, fiindcă sugerează ideea falsă că jidanii-așkenazi ar fi în continuarea celor 12 triburi semite derivate din Iacob. Or, există o disjuncție absolută: jidanii-așkenazi nu sunt semiți. De fapt, chiar Koestler recunoaște că e absurdă utilizarea acuzei de „antisemitism“ la adresa ideilor care contestă „valorile“ așkenazilor, deoarece jidanii-așkenazi nu sunt semiți, ci turco-mongoli. Despre semantica și etimologia cuvântului jidan am tratat în studiul «Cuvântul „jidani“: concept geopolitic și istoric» [2].

Prin secolul al XVI-lea, pentru că începuse să-i fie cunoscute preceptele divulgate de jidanii care nu mai suportau teroarea practicată de rabini și se convertiseră la creștinism, precepte, în genere, radical anticreștine ale Talmudului, dar în special contra lui Iisus Hristos, Cahalul – care constituie conducerea supremă și absolut secretă a jidanilor – a dispus înlocuirea termenului „talmudism”, care devenise absolut dezagreabil creștinilor, cu cel de „iudaism”, care era mai tradițional biblic și mai cu „pedigri”. La sfârșitul secolului al XIX-lea, Teodor Herzl și coechipierii lui denaturează și mai mult talmudismul și au născocit sionismul – care constituie Legea a IV-a. Sionismul reprezintă terorismul în stare concentrată. El a fost clocit de către liderii așkenazilor (hazarilor), ca formă de evadare din Imperiul țarist. „Marea Revoluție Socialistă din Octombrie” (M.R.S.O.), realizată în exclusivitate de jidanii lui Lenin și Troțki, a constituit răzbunarea așkenazilor contra rușilor – cea mai epatantă, dar mai puțin cunoscută este asasinarea, de către o echipă de jidani-bolșevici, a tuturor membrilor familiei țarului Nicolae al II-lea și aruncarea cadavrelor într-o mină.

Spre deosebire de Talmudism (prezentat, acum, ca Iudaism în ochii goyimilor, ca să fie prostiți), care susținea menținerea răspândirii jidanilor în diaspora – ca pedeapsă dată de Dumnezeu fiindcă încălcaseră legămintele de credință față de El – până când se va împlini Parusia, adică până la a doua venire a lui Messiah, Sionismul a decretat invers: toți jidanii să revină în „patria” lor biblică, în Palestina, unde să își întemeieze un stat, deși așkenazii nu fuseseră niciodată în Palestina, fiindcă nu au nici o legătură cu această țară. Sionismul a fost respins de cvasitotalitatea rabinilor – adică cu excepția celor câțiva care acceptaseră sionismul. Sionismul – care este doctrina politică a talmudismului – a ajuns, dintr-o minoritate agresivă, o mare majoritate, care decide acum destinele jidanilor.

Printr-o perfidie cu adevărat diabolică, sionismul a „prezis“ holocau$tul cu 75 de ani înainte de cel de-Al Doilea Război Mondial, cerând bani de la proști și de la miloși pentru salvarea jidanilor în pericol de a fi holocaustați, iar, apoi, după încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, impunând holocau$tul ca și cum ar fi fost o realitate indubitabilă, deși nu există dovezi materiale, în afară de perfida propagandă holocau$tică și, evident, pretinzând „bani de holocaust“ ca despăgubire [3]

Farsorul șef-rabin Moses Rosen a pretins României 20 de miliarde de euroi ca despăgubiri pentru cifra de 400.000 de jidani scrisă pe menora de la sinagoga Coral. Dar nu a prezentat lista celor patru sute de mii de jidani „uciși, uciși, uciși“, cum perorase impostorul Elie Wiesel! Între timp, Traian Băsescu, în cârdășie cu F.M.I. și B.I.R.D., a împrumutat 20 de miliarde de euro, pe care i-a dat, deja, Israelului ca „despăgubire de holocaust“, ca să fie sigur că nu-i va cheltui inutil în economia României, pe salarii, pensii, școli, spitale, uzine etc., cum făcuse asasinatul Nicolae Ceaușescu cu cei 20 de miliarde de dolari împrumutați în 1970 pentru industrializarea țării!

Rabinii rămași fundamentaliști constituie o minoritate insignifiantă și persecutată de sionism. Ei sunt grupați în organizația NETUREI KARTA [4] și lozincile lor principale sunt: Sionismul nu este Iudaism; Rabinii adevărați resping Sionismul; Statul Israel nu este legitim, iar la manifestațiile lor ard drapelul Israelului! Dar acționează doar în S.U.A. și Canada, nu în Israel, căci acolo ar fi asasinați discret și prompt. Jidanii considerați descendenți ai biblicilor iudei reprezintă cam 5 la sută dintre jidanii actuali; ceilalți, 95 la sută, sunt așkenazii, adică descendenții hazarilor, repet, neam turco-mongol. În Palestina, uzurpată acum de statul Israel, au afluit (au făcut alia) numai așkenazii. Practic, Palestina a fost cucerită de jidanii-așkenazi. De aceea, însăși denumirea statului Israel este ilegală și ilegitimă: trebuie să se numească Așkenazia. Actualul stat Israel nu are nici o legătură cu Israelul biblic, în afară de însușirea parazitară a cultului talmudic zis iudaic.

Rabinul Josef Antebi și alți câțiva, precum rabinul Moshe Menuhin și câțiva jidani intelectuali onești, ca Baruch Spinoza, Josif Brafman, Norman Finkelstein, Benjamin Freedman, Gerhard Menuhin – nepotul lui Moshe Menuhin –, Israel Shahak și alții ca ei sunt voci importante care denunță terorismul Talmudului și al statului Israel, dar sunt puțini și, evident, persecutați și ei de sioniști, care-i consideră trădători, „jidani care se urăsc pe sine“. Karl Marx este unul dintre marii „jidani care se urăsc pe sine“! Firește, în rândul goyimilor – care s-au trezit la realitate [5] – a apărut mișcarea revizionistă, numită peiorativ „negaționistă“ de către jidani, în continuă expansiune pe toate continentele, care demască metodic, științific și cu tot mai mare succes escrocheria „holocaustului“!

În cercetarea mea, HOLOCAUSTUL – GOGORIȚA DIABOLICĂ. Extorcarea de „bani de holocaust“ [6], am explicat amănunțit și documentat această stare de lucruri, într-adevăr inadmisibilă și care trebuie înlăturată: statul Israel reprezintă statul terorist prin excelență, incendiatorul planetei.

Toate popoarele lumii trebuie să conștientizeze și să se solidarizeze pentru înlăturarea acestui pericol. De altfel, până acum vreo 15 ani, O.N.U. a condamnat sionismul, calificându-l doctrină rasistă și teroristă.

NOTE

[1] Cf. https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2014/03/08/dosare-secrete-o-istorie-nestiuta-triburile-de-khazari-poporul-alessi-maghiarii/; vezi și: http://baabel.ro/lecturile-mele/804-eva-galambos-mit-si-realitate-despre-al-13-lea-trib; https://bisericasecreta.wordpress.com/2007/07/27/khazarii-al-treisprezecelea-trib/).
[2] Pe http://www.justitiarul.ro/cuvantul-jidani-concept-geopolitic-si-istoric/.
[3] Ccf. https://www.youtube.com/watch?v=zdOkjdNj1GE.
[4] Cf. www.netureikarta.org.
[5] Cf. https://www.okazii.ro/trezirea-la-realitate-david-duke-a168417625
[6] Cf. http://www.ecreator.ro/posta-redactiei/2812-holocaustul-gogorita-diabolica-vol-i-extorcarea-de.html.

15 decembrie 2016
Vasile I. Zărnescu
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *