Home / Actualitate / Adunări Cetățenești în București – FII VOCEA CARE CONTEAZĂ!

Adunări Cetățenești în București – FII VOCEA CARE CONTEAZĂ!

Incorect Politic
Aprilie 29, 2024

Adunări Cetățenești în București - FII VOCEA CARE CONTEAZĂ!

Adunări Cetățenești în București – FII VOCEA CARE CONTEAZĂ!

Via Luiza Volf:

Între 15 și 17 mai au loc Adunările Ajunge!

Vă rugăm să repostați și să participați!

FII VOCEA CARE CONTEAZĂ!

Libertatea și drepturile noastre constituționale sunt călcate în picioare de o clasă politică oligarhică.

Ești nemulțit, te simți trădat, vrei să îți susții opiniile?

LOCUL TĂU ESTE LA ADUNĂRILE PUBLICE AJUNGE!, adunări notificate ce se desfășoară în Piața Victoriei zona centrală, în zilele de 15,16 și 17 Mai, între orele 16-20 cu intenția asigurării unui spațiu corespunzător exprimării cetățenilor, organizațiilor cetățenești și profesionale, ca și exponenților politici care vor dori sa răspundă doleanțelor celor prezenți.

Temele abordate vor fi cele de interes public cetățenesc precum: dreptul la pace, apărarea drepturilor omului, impactul noilor tehnologii asupra omului și a tot ce este viu.

Înscrierea organizațiilor cetățenești sau profesionale se fac până cel târziu la 1 mai 2024 la telefon 0726801713, Campania Pentru Viață în România.

2 comments

  1. Dar problematica sistemului monetar actual – cel al hîrtiilor circulante cu valoarea intrinseca zero , sau încă și mai rău , al instrumentelor financiare digitale bancare ce scot cu desăvîrșire cuvîntul ” bani ” din vocabular – și a necesității stringente a unei reforme monetare profunde, cînd va fi abordată ?

    Eu cred că adunările ” cetățenești ” nu aduc prea multe foloase concrete fără atacarea frontala a problemei principale a societății în general și a celei românești în special , care este existența biletelor de bancă ce poartă înscrise valori monetare pe care aceste bilete nu le au, ele luînd naștere din nimic și fiind garantate cu aer .

    Leul este o unitate de măsură a valorii banului, deci cum pot avea ” banii ” actuali vreo altă valoare în afară de cea a materialului pe care sunt acestia tipăriti ?
    Continuarea utilizării acestui sistem monetar nelegitim nu poate duce decît la dezastru , materializat prin pierderea pămîntului nostru stramosesc, datoria ( falsă) către băncile internaționale – clădită cu ajutorul acestui sistem iluzionist , atingînd în aceste momente cote mai mult decît îngrijorătoare. Iar plata datoriei se va face prin confiscarea pămîntului, de aceasta nu este nici o îndoială ; iar în plus, va apărea accelerarea inflației, pînă la a ne afla în situația Germaniei din perioada de după primul război mondial, sau a Ungariei din perioada 1946, cînd un trilion nu ajungea pentru a plăti o duzină de ouă.
    Adunările ce constau numai în dezbateri intelectuale nu îmbunătățesc intru nimic starea actuală a lucrurilor , și nu lasă loc pentru speranțe de viitor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *